ผู้ให้การสนับสนุน

ธุรกิจ (38)


สินค้าในหมวด

รูป รายละเอียด ราคา เวลาที่ลงประกาศ
Wrapping Wrapping Machine (Machine Wrapping, Wrapping, Wrapping Tool, เครื่อง Wrap ฟิลม์, เครื่องรัดฟิล์ม, เครื่องพันพาเลท, เครื่องพันฟิลม์,เครื่องพันสินค้า)
Wrapping Machine (Machine Wrapping, Wrapping, Wrapping Tool, เครื่อง Wrap ฟิลม์, เครื่องรัดฟิล์ม, เครื่องพันพาเลท, เครื่องพันฟิลม์,เครื่องพันสินค้า)
ร้าน : Material World Co., Ltd.
30 ก.ย. 2554 13:20
ปรึกษาธุรกิจ ปรึกษาธุรกิจ บริหารจัดการธุรกิจ แผนพัฒนาธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร
ปรึกษาธุรกิจ, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, บริหารจัดการธุรกิจ, แผนพัฒนาธุรกิจ, การตลาด, กลยุทธ์ทางการตลาด, แนวทางแก้ปัญหาธุรกิจ, ฝึกอบรม, พัฒนาบุคลากร, พัฒนาองค์กร, วางแผนงานขาย, บริหารทีมงานขาย, ช่องทางการจัดจำหน่าย, บริหารจัดการลูกค้าหลัก, เงื่อนไขทางการค้ากับโม
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
01 ก.ย. 2554 23:52
Business Business Consulting, Business Management, Business Development Plan, Marketing Management, Marketing Strategies, Commercial Advisory, Training and Dev
Management Consulting, Business Consulting, Business Management, Business Development Plan, Commercial Advisory, Marketing Management, Marketing Strategies, Shopper Marketing, Trade Marketing, Commercial Planning, Sales Force Management, Channel Managemen
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
01 ก.ย. 2554 23:57
ทักษะการขาย ทักษะการขาย เทคนิคการขาย เตรียมตัวก่อนการเข้าพบ วางแผนการขาย เข้าพบลูกค้า นำเสนอขาย ข้อเสนอขาย คำพูดขาย ตอบคำโต้แย้ง ปิดการขาย ขายแบบมืออาชีพ
การขาย, ทักษะการขาย, เทคนิคการขาย, การเตรียมตัวก่อนการเข้าพบ, วางแผนการขาย, การเข้าพบลูกค้า, การนำเสนอขาย, ข้อเสนอขาย, คำพูดขาย, การตอบคำโต้แย้ง, การปิดการขาย, ขายแบบมืออาชีพ, การจูงใจ, พนักงานขาย, เป้าหมายการขาย, สร้างยอดขาย, เคล็ดลับ, เทคนิควิธี, ฝึกอบ
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
02 ก.ย. 2554 00:03
Selling Selling Skills, Selling Techniques, Sales Planning, Pre-approach, Approach, Sales Presentation, Sales Proposition, Sales Demonstration, Sales Dialogue
Sales, Selling Skills, Selling Techniques, Sales Planning, Pre-approach, Approach, Sales Proposition, Sales Presentation, Sales Demonstration, Sales Dialogue, Handling Objections, Trial Close, Closing the Sales, Selling Process, Sales Target, Sales Incent
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
02 ก.ย. 2554 00:07
การโค้ช การโค้ช การชี้แนะ การฝึกสอน ทักษะการโค้ช เทคนิคการชี้แนะฝึกสอน การสื่อสาร สร้างโอกาสขาย การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การโค้ช, การชี้แนะ, การฝึกสอน, ทักษะการโค้ช, เทคนิคการชี้แนะฝึกสอน, การสื่อสาร, การสร้างโอกาสขาย, การฝึกอบรม, พัฒนาบุคลากร, พัฒนาองค์กร, สัมมนาเชิงปฏิบัติการ, เทคนิคการโค้ช, ทักษะการชี้แนะฝึกสอน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ผู้จัดการเขตขาย, โค้ชแบบมืออาชีพ, เคล็ดลับ
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
02 ก.ย. 2554 00:11
Coaching Coaching Skills, Coaching Techniques, Business Coaching, Communication Skills, Training and Development, Talent Development, Personal Development, Wor
Coach, Coaching Skills, Coaching Techniques, Business Coaching, Professional Field Sales Coaching, Coaching Culture, Communication Skills, Sales Evaluation, Learning, Training and Development, Talent Development, Personal Development, Organizational Devel
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
02 ก.ย. 2554 00:15
บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่ กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก ลูกค้าหลักรายสำคัญ Key Account Management – Key Customer Management โมเดิร์นเทรด
บริหารจัดการลูกค้าหลักรายใหญ่, กลยุทธ์การบริหารลูกค้าหลัก, พัฒนาลูกค้าหลักรายสำคัญ, Key Account Management, Key Customer Management, บริหารจัดการธุรกิจ, ลูกค้าหลัก, ลูกค้ารายสำคัญ, ลูกค้ารายใหญ่, ผู้จัดการพัฒนาลูกค้าหลัก, ผู้จัดการบริหารลูกค้าหลัก, โมเ
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
02 ก.ย. 2554 00:18
Key Key Account Management, Key Account Strategies, Key Customer Management, Major Account Management, Modern Trade Management,
Key Customer, Key Customer Management, Key Account, Key Account Management, Major Account Management, National Account Management, Global Account Management, Category Management, Trade Negotiation, Business Negotiation, Customer Development Manager, Key A
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
02 ก.ย. 2554 00:21
ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาต่อรอง เจรจาต่อรองธุรกิจ เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า (Trading Terms) กับโม
ทักษะการเจรจาต่อรอง, เทคนิคการเจรจาต่อรอง, กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง, หลักการเจรจาต่อรอง, เจรจาต่อรองธุรกิจ, เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้า, Trading Terms, โมเดิร์นเทรด, เจรจาต่อรอง, ทีมเจรจาต่อรอง, เจรจาต่อรองขั้นสูง, ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรอง, ยุทธวิธีการเจรจ
ร้าน : Bizz Backup Co., Ltd.
02 ก.ย. 2554 00:25